Op alle ontwerpen en designs op deze website  rust een Copyright. Dat wil zeggen dat u niets van deze site mag kopiëren, gebruiken  en/of doorsturen naar anderen.
Van de foto's en /of ontwerpen die u ons stuurt, gaan wij ervanuit  dat de rechten bij u liggen. Wij kunnen dit op generlei wijze controleren.